Στοιχεία Επικοινωνίας

Σωματείο Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος

Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Σωματείο

τηλ: 213 04 30 171
fax: 210 46 10 752
email: [email protected]

Το Σωματείο

Ποιοι είμαστε

Το επιστημονικό - επαγγελματικό «Σωματείο Λογοθεραπευτών-Λογοπεδικών Ελλάδος» - Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύθηκε το 2006 στην Αθήνα.

Τα μέλη του είναι λογοθεραπευτές, λογοπαθολόγοι, λογοπεδικοί απόφοιτοι Βρετανικών Πανεπιστημίων, με χώρα διαξαγωγής των σπουδών τους την Ελλάδα, κατέχουν Degree of Bachelor (τετραετών σπουδών) στην επιστήμη της Λογοθεραπείας ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπού πανεπιστημίου στην επιστήμη της Λογοθεραπείας ή έχουν ολοκληρώσει τετραετή κύκλο σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην επιστήμη της Λογοθεραπείας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Σκοπός

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, σκοπός του Σωματείου μας είναι:

  • Η προαγωγή της επιστήμης της λογοθεραπείας

  • Η ανάπτυξη και η προώθηση ερευνών στον τομέα των διαταραχών του λόγου, της φωνής και της ομιλίας

  • Η προάσπιση και προώθηση των επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας

  • Η εναρμόνιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιστήμης της λογοθεραπείας με τις σύγχρονες τάσεις και τα διεθνή επιτεύγματα, καθώς και η προσαρμογή του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού στα ελληνικά δεδομένα

  • Η συνεχής επιστημονική εκπαίδευση και επαγγελματική ενημέρωση των μελών μας