Στοιχεία Επικοινωνίας

Σωματείο Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος

Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Σωματείο

τηλ: 213 04 30 171
fax: 210 46 10 752
email: [email protected]

Τα Μέλη

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, τα μέλη του Σωματείου μας απαρτίζονται από τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

 • Τακτικά μέλη: Τακτικά μέλη γίνονται λογοθεραπευτές, λογοπαθολόγοι και λογοπεδικοί οι οποίοι α) είναι απόφοιτοι Βρετανικών Πανεπιστημίων, με χώρα διεξαγωγής των σπουδών τους στην Ελλάδα, κατέχουν Degree of Bachelor (τετραετών σπουδών) στην επιστήμη της λογοθεραπείας, ή β) κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπού πανεπιστημίου στην επιστήμη της Λογοθεραπείας, ή γ) έχουν ολοκληρώσει τετραετή κύκλο σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στην επιστήμη της Λογοθεραπείας.

 • Αντεπιστέλλοντα μέλη: Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται όσοι διαθέτουν τα προσόντα των τακτικών μελών αλλά κατοικούν μονίμως στην αλλοδαπή.

 • Επίτιμα μέλη: Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία των σκοπών του Σωματείου και έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε αυτό. Τα επίτιμα μέλη δύναται να προέρχονται και από άλλους κλάδους επιστημών.

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Πρόεδρος
  Βόγκας Παναγιώτης
  [email protected]
  6977 88 00 91

 • Αντιπρόεδρος
  Σουρβίνος Σταμάτης
  [email protected]
  6982 05 75 92

 • Γραμματέας
  Βουκουνη Αλεξάνδρα Λαμπρινη
  [email protected]
  6934 45 50 65

 • Ταμίας
  Νταφοπούλου Μαρία
  [email protected]
  6977 26 11 12

 • Σύμβουλος
  Σούλτου Ελευθερία-Ολυμπία
  [email protected]
  694 83 67 534

Αναπληρωματικά Μέλη


Τακτικά Μέλη