Στοιχεία Επικοινωνίας

Σωματείο Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος

Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Σωματείο

τηλ: 213 04 30 171
fax: 210 46 10 752
email: [email protected]

Έκπτωση σε όλα τα Μέλη του Σωματείου από τον Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Φορέα Μετεκπαίδευσης - Εξειδίκευσης & Μεταπτυχιακών Σπουδών THACE

Wednesday, December 1, 2010